Čiščenje in krašenje cerkve

                          Seznam za leto 2017

19. 3.

Vrh

Katja Čater, Tadeja Komac

2. 4.

Smrjene

družina Deržič – st., družina Deržič – ml.

Cvetna nedelja  9. 4.

 

ČIŠČENJE: vabljeni prostovoljci po sv. maši ob 10.00.

Božji grob       12. 4.

Želimlje

Družina Adamič, Lili Senegačnik, Francka Jakič

Velika noč       16. 4.

Gradišče

Tončka Fink, Nada Kodrič, Ida Volavšek, Jožica Žužek

23. 4.

Vrh

Marija, Manca Cimperman, Katja, Amalija Jeršin, Marija Štefe

30. 4.

Smrjene

Jožica Padar, Majda Končan, Marija Kramar

7. 5.

Vrh

družina Gačnik, Darinka Jamnik,  družina Uršej

14. 5.

Želimlje

Milka Podlipec, Zinka Podlipec, družina Traven

1. sv. obhajilo    21. 5.

 

starši prvoobhajancev

                   28. 5.

Želimlje

Irena Golob, Andreja Okorn, Marija Jakič

4. 6.

Smrjene

Veronika Kolbl, Marija Meglen, Dragica Gačnik

Žegnanje Gradišče   11. 6.

Smrjene

Petra Marucelj, Irena Knez, Mateja Glinšek

Žegnanje  Želimlje  18. 6.

Želimlje

Marinka Dolinšek, Breda Strajnar, Marija Kisilak

25. 6.

Smrjene

Anica Mehlin, Katja Brlan, Lidija Garvas, Lučka Miklič

Žegnanje Vrh    2. 7.

Smrjene

Tončka Kadunc, Tina Garvas Levičnik,  Marija Knez

9. 7.

Vrh

družina Vesel, Patricija, Fani Pepić, Marica Novaković

16. 7.

Želimlje

družina Giovani, družina Rebolj, družina Petrič

23. 7.

Želimlje

Eva, Magdalena Dobravec, Milena, Jožica Kumše, Špela, Milena Trdan

30. 7.

Želimlje

Anita Glinšek, Irena Intihar, Jelka Podlogar

6. 8.

Klada

Anja Jeraj, Mateja Jeraj – Povše, Jožica Povše,družina Škerjanec

13. 8.

Vrh

Petra, Mojca Jeršin, Špela, Sonja Starc

20. 8.

Želimlje

Jožica Šterbenc,  Marija Kramar

27. 8.

Želimlje 

Mateja Ozmec, družina Pučnik, družina Glavač, družina Prijatelj, družina Boh

3. 9.

Želimlje

družina Gabrovec, družina Strlekar

10. 9.

Smrjene

Tatjana Novak, Jasmina Slatner, Estera Sajovec

17. 9.

Smrjene

Marija Hejja, Martina Filej

24. 9.

Smrjene

Anica/Tone Marinček, Saša Marinček, Martina Padar, Janika Kramar

1. 10.

Smrjene

Petra Marucelj, Irena Knez, Mateja Glinšek

Sv. birma        8. 10.

 

starši birmancev

15. 10.

Želimlje

Marija, Darja Golob, Gabrijela Kranjec, Katja Podlogar

22. 10.

Smrjene

Marta Marinček, Damjana Marinček, Anica/Rajko Marinček

29. 10.

Želimlje

Darinka Krnc, Barbara Intihar, Danica Lunder, Stanka Verlič;  Monika, Suzana Štebljaj

Zahvalna n.     5. 11.

Smrjene

družina Majetič, družina Comino Perme

12. 11.

Želimlje

Vida Okorn, Anica Ogrinc, Sonja Ogrinc – Pišek

19. 11.

Suša

Ana, Nina, Mateja Štebljaj, Zdenka Kozamernik

                  26. 11.

Želimlje

Eva, Magdalena Dobravec, Milena, Jožica Kumše, Špela, Milena Trdan

Adv. venec     3 . 12.

Želimlje

družina Adamič, Lili Senegačnik, Francka Jakič

10. 12.

Gradišče

Stanka Trapečar, Lea, Marija Mehle, Marjana Bernot

17. 12.

Gradišče

družina Kogoj, Suzana Kuštrin, Andreja Čop

Božič            24. 12.

Smrjene

Ivanka Krivec, Urška, Ana Mehlin,  Vesna Garvas - Kastelic

 

   Skupine, ki so napisane v krepkem tisku, pridejo v letošnjem letu na vrsto dvakrat.