Front

ORATORIJ ŽELIMLJE 2017: od 21. do 27. avgusta

"Dotik nebes" oratorij 2017.
Prijavnica na oratorij.

Šmarnična pobožnost v naši župniji
142271
ORATORIJ ŽELIMLJE 2017: od 21. do 27. avgusta
142264
Odličen odziv na akcijo "Pomagajmo skriti prijateljski družini"
142251

Bralci beril

11. junij
7.30: Matevž Jeršin, Franci Kramar

10.00: Aleš Strajnar, Nataša Traven

18. junij
7.30: Manca Cimperman, Jože Okorn

10.00: Janez Stražišar, Majda Končan

25. junij
7.30: Ivanka Kramar, Primož Gačnik

10.00: Breda Strajnar, Damjana Giovani

Čiščenje in krašenje cerkve

18. junij: Marinka Dolinšek, Breda Strajnar, Marija Kisilak

25. junij: Anica Mehlin, Katja Brlan, Lidija Garvas, Lučka Miklič

2. julij: Tončka Kadunc, Tina Garvas Levičnik, Marija Knez

Celoletni seznam

 


Sv. Vid, župnijska cerkev, Želimlje


Sv. Primož in Felicijan, Gradišče


Sv. Peter, Vrh nad Želimljami


Sv. Štefan, Smrjene