Front

Urnik verouka za šolsko leto 2017/18

Urnik verouka za šolsko leto 2017/18 je objvaljen v zavihku verouk ali na povezavi http://zelimlje.donbosko.si/verouk.  Tam najdete  tudi zgibanko z informacijami o verouku.

Bralci beril

12. november

7.30: Barbara Gačnik, Gašper Kranjec
10.00: Špela Trdan, družina Drole

19. november

7.30: Manca Cimperman, Jože Okorn

10.00: MIlena Stražišar, družina Sajovec

26. november

7.30: Anka Gačnik, Ivanka Kramar

10.00: družina Trdan, Marija Sajovec

3. december
7.30: Matevž Jeršin, Franci Kramar

10.00: Darko Kogoj, Marija Jakič

 

Čiščenje in krašenje cerkve

19. november: Ana, Nina, Mateja Štebljaj, Zdenka Kozamernik

26. november: Eva, Magdalena Dobravec, Milena, Jožica Kumše, Špela, Milena Trdan

3. december: družina Adamič, Lili Senegačnik, Francka Jakič

10. december: Stanka Trapečar, Lea, Marija Mehle, Marjana Bernot

 

Celoletni seznam

 


Sv. Vid, župnijska cerkev, Želimlje


Sv. Primož in Felicijan, Gradišče


Sv. Peter, Vrh nad Želimljami


Sv. Štefan, Smrjene