Front

Oratorij 2018
142686
Duhovne vaje na Koprivniku (fotografije)
142664
Duhovne vaje na Koprivniku
142663

Bralci beril

7. oktober
7.30: Matevž Jeršin, Anka Gačnik
10.00: Darko Kogoj, Marija Jakič

14. oktober
7.30: Gašper Kranjec, Andreja Okorn
10.00: Janez Stražišar, Marija Sajovec

21. oktober

7.30: Franci Kramar, Barbara Šporar
10.00: Zala Kogoj, Majda Končan

28. oktober
7.30: Rok Grm, Jože Okorn

10.00: Damjana Giovani, Jože Senegačnik

 

Čiščenje in krašenje cerkve

7. okotber: Tatjana Novak, Jasmina Slatner, Estera Sajovec

14. okotber: Ana, Nina, Mateja Štebljaj, Zdenka Kozamernik, Lara Intihar

Celoletni seznam za čiščenje in krašenje cerkve: krasenje_za_2018

V zimskem času, ko je sveta maša med tednom v kapeli, cerkev čistimo in krasimo na 14 dni.


Sv. Vid, župnijska cerkev, Želimlje


Sv. Primož in Felicijan, Gradišče


Sv. Peter, Vrh nad Želimljami


Sv. Štefan, Smrjene