Front

OZNANILA

Ime Datum
10. nedelja med letom
11.06.2018
9. nedelja med letom
03.06.2018
Sveta Trojica
27.05.2018

Strani

Oratorij 2018
142686
Duhovne vaje na Koprivniku (fotografije)
142664
Duhovne vaje na Koprivniku
142663

Bralci beril

7. oktober
7.30: Matevž Jeršin, Anka Gačnik
10.00: Darko Kogoj, Marija Jakič

14. oktober
7.30: Gašper Kranjec, Andreja Okorn
10.00: Janez Stražišar, Marija Sajovec

21. oktober

7.30: Franci Kramar, Barbara Šporar
10.00: Zala Kogoj, Majda Končan

28. oktober
7.30: Rok Grm, Jože Okorn

10.00: Damjana Giovani, Jože Senegačnik

 

Čiščenje in krašenje cerkve

7. okotber: Tatjana Novak, Jasmina Slatner, Estera Sajovec

14. okotber: Ana, Nina, Mateja Štebljaj, Zdenka Kozamernik, Lara Intihar

Celoletni seznam za čiščenje in krašenje cerkve: krasenje_za_2018

V zimskem času, ko je sveta maša med tednom v kapeli, cerkev čistimo in krasimo na 14 dni.


Sv. Vid, župnijska cerkev, Želimlje


Sv. Primož in Felicijan, Gradišče


Sv. Peter, Vrh nad Želimljami


Sv. Štefan, Smrjene