Front

OZNANILA

Oratorij 2018
142686
Duhovne vaje na Koprivniku (fotografije)
142664
Duhovne vaje na Koprivniku
142663

Bralci beril

3. februar

7.30: Gašper Kranjec, Andreja Okorn
10.00: Janez Stražišar, Marija Sajovec

10. februar
7.30: Katja Jeršin, Franci Kramar

10.00: Aleš Strajnar, Nataša Traven

17. februar

7.30: Anka Gačnik, Katka Podlogar

10.00: Zala Kogoj, Majda Končan

24. februar

7.30: Rok Grm, Jože Okorn

10.00: Damjana Giovani, Jože Senegačnik

3. marec

7.30: Franci Kramar, Gašper Kranjec

10.00: Darko Kogoj, Marija Jakič

10. marec

7.30: Matevž Jeršin, Ivanka Kramar

10.00: Breda Strajnar, Petra Giovani

 

Čiščenje in krašenje cerkve

3. februar: Milka Podlipec, Zinka Podlipec, družina Traven

17. februar: Anica Mehlin, Katja Brlan, Lidija Garvas, Lučka Miklič

3. marec: Stanka Trapečar, Marjana Bernot

Celoletni seznam za čiščenje in krašenje cerkve: krasenje 2019

V zimskem času, ko je sveta maša med tednom v kapeli, cerkev čistimo in krasimo na 14 dni.


Sv. Vid, župnijska cerkev, Želimlje


Sv. Primož in Felicijan, Gradišče


Sv. Peter, Vrh nad Želimljami


Sv. Štefan, Smrjene