Kapelice in druga nabožna znamenja

Kapelica Srca Jezusovega v Želimljem

Na Centih sredi doline na križaju je stala že od nekdaj silno stara kapelica, ki pa je tekom časa vsled vremenskih nezgod razpadla tako, da jo je bilo potrebno porušiti do tal.  Že g. Ivan Erjavec je začel zbirati denar za novo kapelico, vendar še ni prišlo do zidanja, ker je prej odšel. Naslednik Bartelj se je takoj spomladi prijel dela, navduševal ljudi za prispevke tako, da se je delo pričelo. Načrt kapelice smo dobili po posredovanju č.g. dvornega kaplana in tajnika. Portal od ingenerja Januscha iz Ljubljane za 20 kron. Zidarska dela je prevzel mojster Ivan Križman iz St. Jurija pri Smrjenju, ki je svoje delo prav dobro izvršil. Tesarsko delo je opravil Janez Virant iz Gradišča, kleparsko delo je izvršil iz Smrjenj cerkovnik Petrič. Kapelica je bila izvršena in dodelana koncem julija in 6. avgusta je bila blagoslovljena. Isto nedeljo popoldne ob 2. se je prenesel kip presv. Srca Jezusovega v slovesnem sprevodu iz župnišča v cerkev. V cerkvi je bil najprvo sprejem 18 deklet v Marijino družbo po visokočastitem gosp. kanoniku Janezu Virantu, ki je v svojem govoru navduševal dekleta k ljubezni do nebeške Matere. Po slovesnih litanijah se je razvrstil sprevod iz cerkve do nove kapelice. Sprevod je istotako vodil č.g. kanonik Virant in izvršil blagoslovljenje kipa in kapelice ob asistenci č.g. profesorja Antona Koritnika in domačega žunika. V svojem govoru pri kapelici je omenil, da je že pred 60 leti mimo starega znamenja večkrat hodil kor tamkajšnji rojak. Njegova rodovina izvira iz stare Vrščajeve hiše v Želimljem št. 29.
Kip presv. Srca Jezusovega je lep, naročen iz St. Ulrich – Gröden od kiparja Martiner, stane 230 kron. Istotako je čedno izdelana kapelica. Stroškov je bilo v vsem 900 kron, katere so darovali vaščani, vendar pa ta vsota še ni plačana, ker je bilo treba vzeti 400 kron na posodo. Večina ljudi v župniji je bila kaj mrzla za to napravo, češ naj bi posestniki plačali, kar jih je prav v vasi, ne pa vsi dolinci in hribovci. Vendar pa je kapelica v okras celi župniji. Največ sta darovala cerkv.  ključar Franc Centa in Franc Virant (Vrščaj). Dolg se bo poplačal s poznejšim nabiranjem darov.

Vir: tedanji župnik Bertold Bartelj (1911), ki je nastopil službo župnika 3. januarja 1911 (zapis iz župnijske kronike nam je posredovala gospa Francka Jakič iz Želimlja, ki s sorodniki že leta skrbi za urejenost kapelice in njene okolice)

Križ v Želimljem

Po pripovedvanju g. Ivana Giovanija iz Želimelj, kateremu je informacije prenesel njegov ded po mamini strani, Anton Mavec, roj. 1866, je bilo znamenje postavljeno med letoma 1886 in 1893, in sicer v spravo za smrt mladega fanta, ki je podlegel poškodbam ob pretepu v vaški gostilni. Ta je tedaj stala na mestu, kjer je danes Reboljeva kašča (levo od znamenja). Oseba, ki je križ postavila, ni znana, zagotovo pa naj bi bil eden od udeležencev pretepa. Križ je leta 1965 prenovil tedanji župnik Erjavec, naslednjo prenovo pa je opravil župnik Franc Drobnič. 

Vir: Peter Giovani, Želimlje (sin g. Ivana Giovanija)

Marijina kapelica na Gradišču

Na razpotju ceste za Vrh in v notranjosti starega dela Gradišča stoji kapelica. Pod njo je kmetija Marinčič, kjer se ukvarjajo s konjerejo. Kapelica je last vaščanov, saj so pri njeni gradnji vsi pomagali. Leta 1902 so se odločili za gradnjo in leta 1903 je bila kapelica postavljena. Pri gradnji jih je vodila misel, da nočejo biti ena redkih vasi brez nabožnega znamenja. Obenem so upali na boljši pridelek in na odvrnitev nesreč pri delu. Kapelica je rumeno prebarvana in zaprta s treh strani. Štirje stebri (dva spredaj in dva zadaj), polkrožna arkada in okraski pod streho so obarvani v belo. Streha je dvokapna, vhod v notranjost pa zapirajo kovana vrata. Notranjost je belo prebarvana. V ozadju je nad kipom okroglo okno. Na podstavku je kip Matere Božje, ki je ljudsko delo. Marija drži v rokah rožni venec, zato jo imenujejo Ave Marija.

Vir: Darko Kogoj, Gradišče