Naročene maše

ČET

8. 11.

19.00

+ Terezija Šnajdar

PET

9. 11.

19.00

++ starši Jeršin iz Gradišča

SOB

10. 11.

19.00

+ Jože Lovšin, obl. in ++ iz družine

NED

11. 11.

7.30

+ Stane Novak

10.00

- živi in ++ župljani

PON

12. 11.

19.00

+ Ana Virant (d. Gačnikovi)

TOR

13. 11.

19.00

++ starši Adamič

SRE

14. 11.

19.00

+ Marija Škrjanc (d. vnukinja Špela z Gregorjem)

ČET

15. 11.

19.00

+ Jožefa Marinšek (d. Japljevi iz Pijave Gorice)

PET

16. 11.

19.00

+ Frančiška in Viljem Vesel

SOB

17. 11.

19.00

++ Dobravčevi

NED

18. 11.

7.30

+ Franc Petrič (ob r.d.)

10.00

- živi in ++ župljani

+ Ana in Vladimir Žitko

PON

19. 11.

19.00

+ Štefan Smrekar, 30. d.p.p.

TOR

20. 11.

19.00

+ Frančiška Jakič (d. Vida Okorn)

SRE

21. 11.

19.00

+ duh. Stanislav Perčič

ČET

22. 11.

19.00

+ Amalija Golob

PET

23. 11.

19.00

+ Jože Marinšek (d. sestra Dragica z družino)

SOB

24. 11.

19.00

+ Niko in Dragica Padar

NED

25. 11.

7.30

+ Ana Virant in bratje ter starši Virant

10.00

- živi in ++ župljani

PON

26. 11.

19.00

+ Jože Jakič, (d. Kranjčevi)

TOR

27. 11.

19.00

+ Franc Meško

SRE

28. 11.

19.00

+ Jožica Hrastnik (d. sestra Nežika z družino)

ČET

29. 11.

19.00

+ Marija Škrjanc (d. Skubetovi iz Ajdovca)

PET

30. 11.

19.00

+ Ana in Ivan Kranjec, obl.

SOB

1. 12.

19.00

+ Andreja Žužek

NED

2. 12.

7.30

- po namenu, v zahvalo

10.00

- živi in ++ župljani

PON

3. 12.

19.00

 

TOR

4. 12.

19.00

+ mama Ivanka Cigale, obl. in ata Ivan

SRE

5. 12.

19.00

- v čast angelom varuhom in Mariji P. za B. varstvo in blagoslov

ČET

6. 12.

19.00

+ Marija Glinšek

PET

7. 12.

19.00

+ Frančiška Benko

SOB

8. 12.

19.00

+ Ana Virant in njeni starši

NED

9. 12.

7.30

+ Rudi Jeršin, obl. in starši

10.00

- živi in ++ župljani

PON

10. 12.

19.00

 

TOR

11. 12.

19.00

 

SRE

12. 12.

19.00

 

ČET

13. 12.

19.00

+ Jože Jakič (d. Stojan Podlogar z družino)

PET

14. 12.

19.00

+ Marija in Jože Tancek

SOB

15. 12.

19.00

+ Jože Škrjanec, obl.

NED

16. 12.

7.30

+ Stane Novak, obl.

10.00

- živi in ++ župljani

PON

17. 12.

19.00

+ Stane Lunder, obl.

TOR

18. 12.

19.00

+ Frančiška Jakič (d. Pavle Ogrinc z družinami)

SRE

19. 12.

19.00

 

ČET

20. 12.

19.00

+ Mihaela Sket, obl.

PET

21. 12.

19.00

 

SOB

22. 12.

19.00

+ Radovan Gorenc, obl. in Vida Terbovšek

NED

23. 12.

7.30

 

10.00

 

PON

24. 12.

19.00

+ Janez, Alojzija in Andreja Žužek

TOR

25. 12.

0.00

+ Lojze Merc, obl.

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

++ iz družine Garvas

SRE

26. 12.

7.30

+ Ana Virant in starši ter bratje Virant

10.00

+ Štefan Smrekar

ČET

27. 12.

19.00

 

PET

28. 12.

19.00

+ Jože Jakič (d. družina Kisilak)

SOB

29. 12.

19.00

++ Kranjec in Lobnig

NED

30. 12.

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

+ Milena Jurkovič, obl.

PON

31. 12.

19.00

- v zahvalo za vse prejete dobrote

TOR

1. 1. 2019

7.30

 

10.00

 

SRE

2. 1.

19.00

+ Marija Škrjanc, obl. (d. vnukinja Špela z Gregorjem)

ČET

3. 1.

19.00

+ Branko Čelig, ob r. d.

PET

4. 1.

19.00

+ Branko Merc, ob r. d.

SOB

5. 1.

19.00

 

NED

6. 1.

7.30

- živi in ++ župljani

10.00

+ duh. Stanislav Perčič

PON

7. 1.

19.00

 

TOR

8. 1.

19.00

 

SRE

9. 1.

19.00

 

ČET

10. 1.

19.00

 

PET

11. 1.

19.00

 

SOB

12. 1.

19.00

 

NED

13. 1.

7.30

+ Marija Fink, obl.

10.00

- živi in ++ župljani

PON

14. 1.

19.00

 

TOR

15. 1.

19.00

 

SRE

16. 1.

19.00

 

ČET

17. 1.

19.00

 

PET

18. 1.

19.00

 

SOB

19. 1.

19.00

 

NED

20. 1.

7.30

 

10.00

 

PON

21. 1.

19.00

+ Jožefa Marinšek, obl. (d. sin Lojze z družino)