Maše

Razpored svetih maš v župniji Želimlje

NEDELJA 7.30 10.00
PRAZNIK [KO JE DELA PROST DAN] 7.30 10.00
PRAZNIK [KO JE DELOVNI DAN]   19.00
PONEDELJEK   19.00
TOREK   19.00
SREDA  

19.00

Maša je lahko na podružnicah:
1. teden v mesecu – Vrh
2. teden v mesecu – Gradišče
3. teden v mesecu – Smrjene

ČETRTEK   19.00
PETEK   19.00
SOBOTA   19.00

 

Po dogovoru je maša lahko na podružnicah tudi druge dni v tednu.