Pod svobodnim soncem

Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19 od 21. julija dalje.

Spremenjena navodila slovenskih škofov za obhajanje svete maše, ki stopijo v veljavo 21. 7. 2020.

Duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji:

a. Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

b.
Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva).
c. Ob nedeljskih in prazničnih svetih mašah verniki ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik (škatlo ipd.) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova). Ob vhodu naj bo napis: »Spoštovani verniki, prosimo vas, da v skladu z uredbo vlade z dne 8. julija 2020 oddate listek s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova), ki jo bomo hranili 30 dni ter jo v primeru epidemije oddali pristojnim državnim ustanovam, da vas kontaktirajo.« Župnik oziroma duhovnik po vsaki sveti maši listke s telefonskimi številkami zalepi v posebno mapo oziroma jih vloži v kuverto, na njej označi dan, datum in uro svete maše ter jo hrani 30 dni. Po tem obdobju kuverto z listki uniči. V primeru, da je bila pri sveti maši navzoča oseba, okužena s koronavirusom, župnik na zahtevo pristojne državne ustanove (inšpektorata, policije, NIJZ) posreduje telefonske številke udeležencev pri določeni sveti maši. Župnik oziroma duhovnik o posredovanju podatkov obvesti SŠK (info@rkc.si). V primeru delavniških svetih maš oddaja telefonske številke ni obvezna, saj duhovnik običajno pozna vernike.
d. Z namenom zagotavljanja minimalne razdalje 1,5 metra celotnega kroga okoli posamezne osebe mora biti med sveto mašo toliko prostih klopi oziroma označenih sedežev, da se zagotavlja predpisana razdalja.

Župnijska oznanila

26. NMLOznanila27. 09. 2020
25. NMLOznanila20. 09. 2020
24. NMLOznanila13. 09. 2020

Mesečno glasilo

September 2020Mesečno glasilo2020
Avgust 2020Mesečno glasilo2020
Julij 2020Mesečno glasilo2020

Sodelovanje

Bralci beril – september 2020Sodelavci2020
Čiščenje in krašenje za l. 2020Sodelavci2020

Bralci

Bralci beril september 2020

NEDELJA

13. 9.

7.30  Andreja Okorn NEDELJA

27. 9.

7.00   Peter Gačnik
Gašper Kranjec  Ivanka Kramar
10.00  Martina Padar 10.00  Vesna Boh
Danijela Lakner  Darko Kogoj
NEDELJA

20. 9.

7.30 Rok Grm NEDELJA

4. 10.

7.30  Franci Kramar
Darja Golob  Katja Jeršin
10.00 Majda Končan 10.00  Damjana Giovani
Milena Stražišar  Marko Miklič

Tu smo doma

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI ŽELIMLJE
Nedelja: 7.30 in 10.00
Delavnik: 19.00
ZAKRAMENTI: KRST, POROKA – po dogovoru

stiki

ŽUPNIJA ŽELIMLJE
Želimlje 46
1291 Škofljica
TRR: SI56 3500 1000 1141 117 (BKS Bank)

Drago Senčur SDB, župnik :: MOBI  064 222 555  VEČ

KANAL: Don Bosko Slovenija