Pod svobodnim soncem

Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19 od 1. julija dalje.

Spremenjena navodila slovenskih škofov za obhajanje svete maše, ki stopijo v veljavo 1. 7. 2020.

 1. Duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji:
  1. Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
  2. Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva).
  3. Z namenom zagotavljanja ustrezne razdalje 1,5 metra, mora biti med sveto mašo vsaka druga vrsta klopi prazna.
  4. Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo. Duhovnikom priporočamo, da pokrižanje z blagoslovljeno vodo nadomestijo z obredom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem vernikov od oltarja (prim. Rimski misal, str. 923).
  5. Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Vsi morajo uporabljati zaščitno masko.
  6. Duhovniki imajo med sveto mašo ciborije s hostijami za vernike pokrite s palo.
  7. Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. Priporoča se, da se pozdrav miru izrazi s poklonom ali pogledom.
  8. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.
  9. Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo.
  10. Duhovnik, ki je prehlajen, ima vročino oz. kaže druge simptome bolezni ne sme javno maševati.
 1. Pobiranje darov vernikov je med darovanjem.
 1. Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti.
 1. Župnikom in duhovnikom priporočamo, da tam kjer je to mogoče, organizirajo svete maše na prostem. Sveta maša na prostem je dovoljena pod prej navedenimi pogoji z upoštevanjem medosebne razdalje 1,5 metra ter razkuževanjem rok. Če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra, morajo vsi prisotni nositi maske. Svete maše na prostem se lahko udeleži do največ 500 vernikov (vključno z ministranti, pevci, organisti, glavnim mašnikom in somašniki).

Župnijska oznanila

18. NMLOznanila02. 08. 2020
17. NMLOznanila26. 07. 2020
16. NMLOznanila19. 07. 2020

Mesečno glasilo

Avgust 2020Mesečno glasilo2020
Julij 2020Mesečno glasilo2020
Junij 2020Mesečno glasilo2020

Sodelovanje

Bralci beril – julij 2020Sodelavci2020
Čiščenje in krašenje za l. 2020Sodelavci2020

Bralci

Bralci beril julij 2020

NEDELJA

5. 7.

7.30  Franci Kramar NEDELJA

26. 7.

7.00  Anka Gačnik
Ivanka Kramar Jože Okorn
10.00  Matevž Jeršin 10.00  Marija Jakič
Barbara Šporar družina Sajovec
NEDELJA

12. 7.

7.30 Franci Kramar NEDELJA

2. 8.

7.30 Andreja Okorn
Katja Jeršin Ana Novak
10.00 Vesna Boh 10.00 Zala Kogoj
Darko Kogoj Majda Končan
NEDELJA

19. 7.

7.30  Matevž Jeršin
 Barbara Šporar
10.00  Damjana Giovani
 Marko Miklič

Tu smo doma

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI ŽELIMLJE
Nedelja: 7.30 in 10.00
Delavnik: 19.00
ZAKRAMENTI: KRST, POROKA – po dogovoru

stiki

ŽUPNIJA ŽELIMLJE
Želimlje 46
1291 Škofljica
TRR: SI56 3500 1000 1141 117 (BKS Bank)

Drago Senčur SDB, župnik :: MOBI  064 222 555  VEČ

KANAL: Don Bosko Slovenija