Pod svobodnim soncem

Kapelica Srca Jezusovega, Želimlje

Na Centih sredi doline na križaju je stala že od nekdaj silno stara kapelica, ki pa je tekom časa vsled vremenskih nezgod razpadla tako, da jo je bilo potrebno porušiti do tal.  Že g. Ivan Erjavec je začel zbirati denar za novo kapelico, vendar še ni prišlo do zidanja, ker je prej odšel. Naslednik Bartelj se je takoj spomladi prijel dela, navduševal ljudi za prispevke tako, da se je delo pričelo. Načrt kapelice smo dobili po posredovanju č.g. dvornega kaplana in tajnika. Portal od ingenerja Januscha iz Ljubljane za 20 kron. Zidarska dela je prevzel mojster Ivan Križman iz St. Jurija pri Smrjenju, ki je svoje delo prav dobro izvršil. Tesarsko delo je opravil Janez Virant iz Gradišča, kleparsko delo je izvršil iz Smrjenj cerkovnik Petrič. Kapelica je bila izvršena in dodelana koncem julija in 6. avgusta je bila blagoslovljena. Isto nedeljo popoldne ob 2. se je prenesel kip presv. Srca Jezusovega v slovesnem sprevodu iz župnišča v cerkev. V cerkvi je bil najprvo sprejem 18 deklet v Marijino družbo po visokočastitem gosp. kanoniku Janezu Virantu, ki je v svojem govoru navduševal dekleta k ljubezni do nebeške Matere. Po slovesnih litanijah se je razvrstil sprevod iz cerkve do nove kapelice. Sprevod je istotako vodil č.g. kanonik Virant in izvršil blagoslovljenje kipa in kapelice ob asistenci č.g. profesorja Antona Koritnika in domačega žunika. V svojem govoru pri kapelici je omenil, da je že pred 60 leti mimo starega znamenja večkrat hodil kor tamkajšnji rojak. Njegova rodovina izvira iz stare Vrščajeve hiše v Želimljem št. 29.
Kip presv. Srca Jezusovega je lep, naročen iz St. Ulrich – Gröden od kiparja Martiner, stane 230 kron. Istotako je čedno izdelana kapelica. Stroškov je bilo v vsem 900 kron, katere so darovali vaščani, vendar pa ta vsota še ni plačana, ker je bilo treba vzeti 400 kron na posodo. Večina ljudi v župniji je bila kaj mrzla za to napravo, češ naj bi posestniki plačali, kar jih je prav v vasi, ne pa vsi dolinci in hribovci. Vendar pa je kapelica v okras celi župniji. Največ sta darovala cerkv.  ključar Franc Centa in Franc Virant (Vrščaj). Dolg se bo poplačal s poznejšim nabiranjem darov.

Vir: Župnik Bertold Bartelj (1911), ki je nastopil službo župnika 3. januarja 1911 (zapis iz župnijske kronike nam je posredovala gospa Francka Jakič iz Želimelj, ki s sorodniki že leta skrbi za urejenost kapelice in njene okolice).