Pod svobodnim soncem

SVETE MAŠE

NED 14. 8. 7.30 ++ iz družin Virant in Lovšin
10.00 – živi in ++ župljani
PON 15. 8. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Frančiška, obl. in Jože Jakič
TOR 16. 8. 19.00 + Ivan Golob
SRE 17. 8. 19.00

Smrjene

+ Marija in Jože Škrjanc, ob r.d.
ČET 18. 8. 19.00 – po namenu (Šmuc)

+ Marija in Ciril Gregorič

PET 19. 8. 19.00 + Ivana Okorn
SOB 20. 8. 19.00 + Ljudmila Jamnik, obl.
NED 21. 8. 7.30 ++ Strletovi
10.00 – živi in ++ župljani
PON 22. 8. 19.00 + Katarina, obl. in Franci Jakopin

+ Franc Drobnič SDB (d. Cilka)

TOR 23. 8. 19.00 + Jernej Jamnik in njegova družina

+ Alojzij Kumše (d.d. domači)

SRE 24. 8. 19.00

Smrjene

+ Janez Kadunc (d.d. Padarjevi)
ČET 25. 8. 19.00 + Marija in Peter Jakopin in starši Andolšek
PET 26. 8. 19.00 + Franc Drobnič SDB

+ Marija Rebolj (d.d. Strlekarjevi)

SOB 27. 8. 19.00 + Ana, obl. in Ivan Stražišar
NED 28. 8. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 – za Božje varstvo in pomoč
PON 29. 8. 19.00 – po namenu (Šmuc)

+ Frančiška Štebljaj (d. vnuk Andrej z družino)

TOR 30. 8. 19.00 + Silvestra Udovč, 30. d.p.p. in + Danijel

+ Mateja Jeraj Povše (d. Rezka Hribar, Rudnik)

SRE 31. 8. 19.00 + Janez Kramar (d. družina Šterbenc)
ČET 1. 9. 19.00 + Marija Juha, Ivan in Marija Giovani

+ Antonija Senčur (d.d. sodelavke Žup. karitas)

PET 2. 9. 19.00 + Matild Domić SDB
SOB 3. 9. 19.00 + Janez Pibernik, 5. obl.
NED 4. 9. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Anton Krivec, obl.
PON 5. 9. 19.00 + Marija Mohar, ob r.d.
TOR 6. 9. 19.00  
SRE 7. 9.

Vrh

19.00 + Alojz in Jožefa Marinšek
ČET 8. 9. 19.00  
PET 9. 9. 19.00  
SOB 10. 9. 19.00 + Anton, obl. in Ana Garvas
NED 11. 9. 7.30 ++ starši Žmuc in Kisilak
10.00 – živi in ++ župljani
PON 12. 9. 19.00 + Janez Duščak, obl.
TOR 13. 9. 19.00 – za zdravje
SRE 14. 9.

Gradišče

19.00  
ČET 15. 9. 19.00  
PET 16. 9. 19.00 + Anton, obl. in Marija Rebolj

– za blagoslov in srečo v zakonu

SOB 17. 9. 19.00 + Janez Kramar, ob r.d.
NED 18. 9. 7.30  
10.00  
PON 19. 9. 19.00  
TOR 20. 9. 19.00  
SRE 21. 9.

Smrjene

19.00 + Janez Kadunc (d.d. Končanovi)
ČET 22. 9. 19.00 + Mihaela Sket
PET 23. 9. 19.00 + Jelka Marinšek, obl.
SOB 24. 9. 19.00 + Rudolf, obl., Ljudmila, Rudi Jeršin
NED 25. 9. 7.30  
10.00  
PON 26. 9. 19.00 – po namenu (Šmuc)

+ Marija in Ciril Gregorič

TOR 27. 9. 19.00 + Janez Podlipec, obl.
SRE 28. 9. 19.00  
ČET 29. 9. 19.00 + Frančiška Štebljaj, obl.
PET 30. 9. 19.00  
SOB 1. 10. 19.00  
NED 2. 10. 7.30  
10.00  
PON 3. 10. 19.00  
TOR 4. 10. 19.00  
SRE 5. 10.

Vrh

19.00 + Ivica (m) Novaković, obl.
ČET 6. 10. 19.00  
PET 7. 10. 19.00 + Andrej Rigler SDB, obl.
SOB 8. 10. 19.00  
NED 9. 10. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Alojz, obl. in Ana Miklič
PON 10. 10. 19.00  
TOR 11. 10. 19.00  
SRE 12. 10.

Gradišče

19.00  
ČET 13. 10. 19.00 + Alojzij Kumše, obl.
PET 14. 10. 19.00  
SOB 15. 10. 19.00 ++ Kranjec in Lobnig
NED 16. 10. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Ana, obl. in Anton Garvas
PON 17. 10. 19.00  
TOR 18. 10. 19.00  
SRE 19. 10.

Smrjene

19.00  
ČET 20. 10. 19.00  
PET 21. 10. 19.00  
SOB 22. 10. 19.00 + Marija Tancek, obl.
NED 23. 10. 7.30  
10.00  
PON 24. 10. 19.00  
TOR 25. 10. 19.00  
SRE 26. 10. 19.00  
ČET 27. 10. 19.00  
PET 28. 10. 19.00  
SOB 29. 10. 19.00  
NED 30. 10. 7.30  
10.00  
PON 31. 10. 19.00  
TOR 1. 11. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Andreja Žužek
14. 00 ++ župljani, sorodniki, prijatelji, znanci
SRE 2. 11. 7.30  
19.00 ++ Kramarjevi, Jakopinovi in Hrenovi
ČET 3. 11. 19.00 + Silvestra in Danijel Udovč
PET 4. 11. 19.00  
SOB 5. 11. 19.00  
NED 6. 11. 7.30  
10.00  
PON 7. 11. 19.00  
TOR 8. 11. 19.00  
SRE 9. 11.

Smrjene

19.00 + Janez Kadunc (d. brat Mirko z družino)
ČET 10. 11. 19.00  
PET 11. 11. 19.00  
SOB 12. 11. 19.00  
NED 13. 11. 7.30  
10.00  
PON 14. 11. 19.00  
TOR 15. 11. 19.00  
SRE 16. 11. 19.00  
ČET 17. 11. 19.00  
PET 18. 11. 19.00  
SOB 19. 11. 19.00  
NED 20. 11. 7.30  
10.00  
PON 21. 11. 19.00  
TOR 22. 11. 19.00  
SRE 23. 11. 19.00  
ČET 24. 11. 19.00  
PET 25. 11. 19.00  
SOB 26. 11. 19.00  
NED 27. 11. 7.30  
10.00  
PON 28. 11. 19.00  
TOR 29. 11. 19.00  
SRE 30. 11. 19.00  
ČET 1. 12. 19.00  
PET 2. 12. 19.00  
SOB 3. 12. 19.00 + Ana in Ivan Kranjec
NED 4. 12. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Andreja Žužek
PON 5. 12. 19.00  
TOR 6. 12. 19.00  
SRE 7. 12. 19.00  
ČET 8. 12. 19.00  
PET 9. 12. 19.00  
SOB 10. 12. 19.00  
NED 11. 12. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Niko in Dragica Padar
PON 12. 12. 19.00  
TOR 13. 12. 19.00  
SRE 14. 12. 19.00 + Stane Novak, obl.
ČET 15. 12. 19.00  
PET 16. 12. 19.00  
SOB 17. 12. 19.00  
NED 18. 12. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Marija Juha, obl.
PON 19. 12. 19.00  
TOR 20. 12. 19.00 ++ starši Sket, obl.
SRE 21. 12. 19.00  
ČET 22. 12. 19.00 + Radovan Gorenc, obl. in Vida Terbovšek
PET 23. 12. 19.00 + Alojzij Kumše, ob r. d.
SOB 24. 12. 19.00 + Janez, Alojzija in Andreja Žužek
NED 25. 12. 0.00  
7.30  
10.00  
PON 26. 12. 7.30  
10.00 + Janez Kadunc (d. brat Mirko z družino)
TOR 27. 12. 19.00  
SRE 28. 12. 19.00  
ČET 29. 12. 19.00 + Silvestra in Danijel Udovč
PET 30. 12. 19.00  
SOB 31. 12. 19.00  
NED 1. 1. 2023 7.30  
10.00  
PON 2. 1. 19.00