Pod svobodnim soncem

SVETE MAŠE

SRE 19. 2. 19.00 + duh. Stanislav Perčič
ČET 20. 2. 19.00 + Marija Škrjanc (d.d. Skubetovi iz Ajdovca in Lipovca)
PET 21. 2. 19.00 – po namenu
SOB 22. 2. 19.00 + Jože, obl. in Marija Škrjanc
NED 23. 2. 7.30 + Franc Perhaj, obl.
10.00 – živi in ++ župljani
PON 24. 2. 19.00 – za srečno vožnjo
TOR 25. 2. 19.00 + Emilija Škrjanec, obl.
SRE 26. 2. 19.00 + Janez Jeršin, obl. in Frančiška Vesel
ČET 27. 2. 19.00 + Frančiška Jakič (d.d Ciril in Tončka Podlogar)
PET 28. 2. 19.00 + Milan Virant (d. družina Jeršin – Vrh)
SOB 29. 2. 19.00 + Niko, obl. in Dragica Padar

+ Franci Hrastnik, 7. d.p.p.

NED 1. 3. 7.30 ++ starši Novak
10.00 – živi in ++ župljani
PON 2. 3. 19.00 + Jože in Frančiška Gačnik
TOR 3. 3. 19.00 ++ iz družin Virant in Lovšin
SRE 4. 3. 19.00 – v zahvalo
ČET 5. 3. 19.00 + Tone Podlipec (Žpk)
PET 6. 3. 19.00 + Marija Skuk
SOB 7. 3. 19.00 + Frančiška Traven
NED 8. 3. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 ++ iz družin Škulj in Giovani
PON 9. 3. 19.00 + Frančiška Jakič (d. družina Pučnik)
TOR 10. 3. 19.00 + Milan Virant (d. brat Janez)
SRE 11. 3. 19.00

Smrjene

++ starši Filej in Zupančič
ČET 12. 3. 19.00 – za srečne poti
PET 13. 3. 19.00 + Marko Brence
SOB 14. 3. 19.00 – za zdravje, pravo pamet in srečno zadnjo uro
NED 15. 3. 7.30 + Stane Novak
10.00 – živi in ++ župljani
PON 16. 3. 19.00 + Franci Hrastnik, 30. d.p.p.
TOR 17. 3. 19.00 + Emilija Meke, obl.
SRE 18. 3. 19.00 + Jože Jakič (d.d. Nosetovi – Mihov štradon)
ČET 19. 3. 19.00 + Jože in Gabrijela Grm
PET 20. 3. 19.00 + Frančiška Železnikar, obl.
SOB 21. 3. 19.00 ++ iz družine Škrjanc
NED 22. 3. 7.30 + Ana Virant, obl. in ostali iz družine
10.00 – živi in ++ župljani
PON 23. 3. 19.00 ++ starši Škrjanec, Klada
TOR 24. 3. 19.00 + Jože Tancek, obl.
SRE 25. 3. 19.00 + Zalka Papež
ČET 26. 3. 19.00 + Frančiška Jakič (d. Marija Belaj)
PET 27. 3. 19.00 + Ivan Stražišar, obl. in žena Ana
SOB 28. 3. 19.00 ++ Žmuc in Kisilak
NED 29. 3. 7.30 + Jože in Brigita Marinšek, obl
10.00 – živi in ++ župljani
PON 30. 3. 19.00
TOR 31. 3. 19.00
SRE 1. 4. 19.00

Vrh

++ Lovšinovi
ČET 2. 4. 19.00 + Janez Klančar (Žpk)
PET 3. 4. 19.00 + Anton in strica Kramar
SOB 4. 4. 19.00 + Janez Fink, obl.
NED 5. 4. 7.30 + Franc Petrič
10.00 – živi in ++ župljani
PON 6. 4. 19.00
TOR 7. 4. 19.00
SRE 8. 4. 19.00

Gradišče

ČET 9. 4. 19.00 + Helena Gutnik in Jože Jeršin, ml.
PET 10. 4. 19.00 obredi velikega petka (ni svete maše)
SOB 11. 4. 19.00
NED 12. 4. 7.00 ++ iz družin Virant in Lovšin
10.00 – živi in ++ župljani
PON 13. 4. 7.30
10.00
TOR 14. 4. 19.00
SRE 15. 4. 19.00

Smrjene

ČET 16. 4. 19.00 + Štefan A. Ferenčak
PET 17. 4. 19.00 + Andreja Žužek
SOB 18. 4. 19.00
NED 19. 4. 7.30
10.00
PON 20. 4. 19.00
TOR 21. 4. 19.00
SRE 22. 4. 19.00
ČET 23. 4. 19.00
PET 24. 4. 19.00 ++ iz družin Kramar, Jakopin in Hren
SOB 25. 4. 19.00 + Marija in Jože Tancek
NED 26. 4. 7.30 ++ Strletovi
10.00 – živi in ++ župljani
PON 27. 4. 19.00
TOR 28. 4. 19.00
SRE 29. 4. 19.00

Smrjene

+ Niko in Dragica Padar
ČET 30. 4. 19.00
PET 1. 5. 19.00
SOB 2. 5. 19.00 ++ iz družine Strle, Skopačnik
NED 3. 5. 7.30 ++ Padarjevi, Želimlje
10.00 – živi in ++ župljani
PON 4. 5. 19.00
TOR 5. 5. 19.00
SRE 6. 5. 19.00
ČET 7. 5. 19.00 + Marija Gregorič (Žpk)
PET 8. 5. 19.00 + Helena Gutnik in Jože Jeršin, ml.
SOB 9. 5. 19.00 – po namenu
NED 10. 5. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Dragica, obl. in Niko Padar
PON 11. 5. 19.00
TOR 12. 5. 19.00
SRE 13. 5. 19.00
ČET 14. 5. 19.00
PET 15. 5. 19.00
SOB 16. 5. 19.00 + Ivan Giovani, obl.
NED 17. 5. 7.30 + Anton Kramar, obl.
10.00 – živi in ++ župljani
PON 18. 5. 19.00

Vrh

– prošnji dan
TOR 19. 5. 19.00

Gradišče

– prošnji dan
SRE 20. 5. 19.00 – prošnji dan
ČET 21. 5. 19.00
PET 22. 5. 19.00
SOB 23. 5. 19.00
NED 24. 5. 7.30 + Stane Novak
10.00 – živi in ++ župljani
PON 25. 5. 19.00
TOR 26. 5. 19.00 + Jože Okorn, obl.
SRE 27. 5. 19.00

Smrjene

+ Agata Blaženič
ČET 28. 5. 19.00
PET 29. 5. 19.00 + Vida Terbovšek, obl. in Radovan Gorenc
SOB 30. 5. 19.00
NED 31. 5. 7.30
10.00
PON 1. 6. 19.00
TOR 2. 6. 19.00
SRE 3. 6. 19.00

Vrh

ČET 4. 6. 19.00
PET 5. 6. 19.00
SOB 6. 6. 19.00 + Janez Žužek, obl.
NED 7. 6. 7.30
10.00
PON 8. 6. 19.00
TOR 9. 6. 19.00

Gradišče

SRE 10. 6. 19.00
ČET 11. 6. 19.00
PET 12. 6. 19.00
SOB 13. 6. 7. 30 + Anton in starši Kramar
19.00
NED 14. 6. 7.30
10.00

Gradišče

PON 15. 6. 19.00
TOR 16. 6. 19.00
SRE 17. 6. 19.00

Smrjene

ČET 18. 6. 19.00
PET 19. 6. 19.00
SOB 20. 6. 19.00
NED 21. 6. 9.00 – živi in ++ župljani
PON 22. 6. 19.00
TOR 23. 6. 19.00
SRE 24. 6. 19.00
ČET 25. 6. 19.00
PET 26. 6. 19.00
SOB 27. 6. 19.00
NED 28. 6. 7.30
10.00
PON 29. 6. 19.00

Vrh

TOR 30. 6. 19.00
SRE 1. 7. 19.00

Vrh

ČET 2. 7. 19.00
PET 3. 7. 19.00
SOB 4. 7. 19.00
NED 5. 7. 7.30
10.00

Vrh

PON 6. 7. 19.00
TOR 7. 7. 19.00
SRE 8. 7. 19.00

Gradišče

ČET 9. 7. 19.00
PET 10. 7. 19.00
SOB 11. 7. 19.00
NED 12. 7. 7.30
10.00
PON 13. 7. 19.00
TOR 14. 7. 19.00
SRE 15. 7. 19.00

Smrjene

ČET 16. 7. 19.00
PET 17. 7. 19.00
SOB 18. 7. 19.00
NED 19. 7. 7.30
10.00
PON 20. 7. 19.00
TOR 21. 7. 19.00
SRE 22. 7. 19.00

Smrjene

ČET 23. 7. 19.00
PET 24. 7. 19.00
SOB 25. 7. 19.00
NED 26. 7. 7.30
10.00
PON 27. 7. 19.00
TOR 28. 7. 19.00
SRE 29. 7. 19.00
ČET 30. 7. 19.00
PET 31. 7. 19.00
SOB 1. 8. 19.00
NED 2. 8. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Jože Jakič, obl.
PON 3. 8. 19.00 + Franc Petrič, obl.
TOR 4. 8. 19.00
SRE 5. 8. 19.00

Vrh

ČET 6. 8. 19.00
PET 7. 8. 19.00
SOB 8. 8. 19.00 + Alojzija Žužek, obl.
NED 9. 8. 7.30
10.00
PON 10. 8. 19.00 ++ želimeljski talci
TOR 11. 8. 19.00
SRE 12. 8. 19.00

Gradišče

ČET 13. 8. 19.00
PET 14. 8. 19.00
SOB 15. 8. 7.30 ++ starši in stari starši Jakopin
10.00
NED 16. 8. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Frančiška Jakič, obl.
PON 17. 8. 19.00
TOR 18. 8. 19.00
SRE 19. 8. 19.00

Smrjene

ČET 20.  8. 19.00
PET 21. 8. 19.00
SOB 22. 8. 19.00
NED 23. 8. 7.30
10.00
PON 24. 8. 19.00
TOR 25. 8. 19.00
SRE 26. 8. 19.00

Smrjene

ČET 27. 8. 19.00
PET 28. 8. 19.00
SOB 29. 8. 19.00
NED 30. 8. 7.30
10.00
PON 31. 8. 19.00
TOR 1. 9. 19.00
SRE 2. 9. 19.00

Vrh

ČET 3. 9. 19.00 + Janez Pibernik
PET 4. 9. 19.00
SOB 5. 9. 19.00
NED 6. 9. 7.30
10.00