Pod svobodnim soncem

SVETE MAŠE

PON 14. 6. 19.00 + Janez Adamič

+ Marija in Ciril Gregorič

TOR 15. 6. 19.00 + Jože in Frančiška Jakič
SRE 16. 6. 19.00

Smrjene

+ Albina Padar
ČET 17. 6. 19.00 + Matild Domić SDB
PET 18. 6. 19.00 + Alojzija Virant, obl.

+ Jožica Senegačnik (d. družina Padar)

SOB 19. 6. 19.00 + starši in brat Krivec

+ Marko Brence (d. Janez Stražišar)

NED 20. 6. 7.30 + Milan Virant (d. nečakinja Stanka z družino)
10.00 – živi in ++ župljani

+ Janez Paznar in starši

PON 21. 6. 19.00 + Stana Škulj (d.d. Strletovi iz Rašice)
TOR 22. 6. 19.00 + Janez Podlipec (d.d. Golobovi)

+ Ivan Starc (d.d. Gačnikovi)

SRE 23. 6. 19.00 + Franc Hren, obl. in Andrej Hren
ČET 24. 6. 19.00 + Franc Drobnič (d. družina Kisilak)
PET 25. 6. 10.00 – za prvoobhajance in njihove družine
19.00 – za zdravje
SOB 26. 6. 19.00 – poljska m. (Želimlje)

+ Marija Rebolj (d. družina Kisilak)

NED 27. 6. 7.30 + Franc Jamnik, obl.
10.00 – živi in ++ župljani
PON 28. 6. 19.00 – za blagoslov dela in ljudi – Cente

+ Marija Juha (d. družina Adamič)

TOR 29. 6. 19.00

Vrh

++ iz družin Virant in Lovšin
SRE 30. 6. 19.00

Smrjene

+ Janez Skubic
ČET 1. 7. 19.00 + Ivanka in Ignac Marinčič in ++ Germovi
PET 2. 7. 19.00 – poljska m. (Skopačnik)

+ Franc Hren (d. Darja G.)

SOB 3. 7. 19.00 – za zdravje (Volavšek)
NED 4. 7. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00

Vrh

– živi in ++ vaščani Vrha
PON 5. 7. 19.00 + Tine, Marija in Franc Glinšek
TOR 6. 7. 19.00

Smrjene

+ Majid Hejja (d.d. sosedje)
SRE 7. 7. 19.00

Vrh

– poljska m.
ČET 8. 7. 19.00 + Marija Zupančič, obl.
PET 9. 7. 19.00 + Andrej in Alojzija Virant
SOB 10. 7. 19.00 + Franc Kolenc, obl.
NED 11. 7. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Ana in Alojz Mehlin
PON 12. 7. 19.00 + Matild Domić SDB, ob r. d.
TOR 13. 7. 19.00

Smrjene

– v zahvalo (M. F.)
SRE 14. 7. 19.00

Gradišče

– poljska m.
ČET 15. 7. 19.00 – v zahvalo (A. G.)
PET 16. 7. 19.00 – poljska m. (Skopačnik)
SOB 17. 7. 19.00 + Jelka Marinšek
NED 18. 7. 7.30 ++ iz družin Virant in Lovšin
10.00 – živi in ++ župljani
PON 19. 7. 19.00 + Janez, obl. in Jožefa Marucelj
TOR 20. 7. 19.00

Gradišče

– poljska m.
SRE 21. 7. 19.00

Smrjene

– za zdravje
ČET 22. 7. 19.00 + Robert Staudacher
PET 23. 7. 19.00 – za zdravje in srečno bivanje v tujini
SOB 24. 7. 19.00 + Franc Drobnič (d. družina Giovani)

+ Alojzija Cankar, obl.

NED 25. 7. 7.30 ++ iz družin Virant in Lovšin
10.00 – živi in ++ župljani
PON 26. 7. 19.00
TOR 27. 7. 19.00
SRE 28. 7. 19.00

Smrjene

+ Jurij Kobe, obl.
ČET 29. 7. 19.00 ++ salezijanski duhovniki
PET 30. 7. 19.00 + Stana Škulj (d.d. domači)
SOB 31. 7. 19.00 + Ivana Virant (Klada)
NED 1. 8. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Jože Jakič, obl.
PON 2. 8. 19.00
TOR 3. 8. 19.00 + Franc Petrič, obl.
SRE 4. 8. 19.00

Vrh

– poljska m.
ČET 5. 8. 19.00 + Jožica, obl. in Franci Hrastnik (d. brat Drago z družino)
PET 6. 8. 19.00 + Ana Jeršin, obl. in Frančiška Vesel
SOB 7. 8. 19.00 + Alojzija Žužek, obl.
NED 8. 8. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 ++ iz družine Jakič in Giovani
PON 9. 8. 19.00 + Ivan Zupančič, obl.
TOR 10. 8. 19.00 ++ želimeljski talci
SRE 11. 8. 19.00

Gradišče

+ Ivanka Marinčič (d.d. vaščani Gradišča)
ČET 12. 8. 19.00

Vrh

– v zahvalo (A. G.)
PET 13. 8. 19.00 + Marija Škrjanc, ob r.d. in Jože
SOB 14. 8. 19.00 + Stana Škulj (d. d. domači)
NED 15. 8. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Marica Bambič
PON 16. 8. 19.00 + Frančiška Jakič, obl.
TOR 17. 8. 19.00

Vrh

SRE 18. 8. 19.00

Smrjene

ČET 19. 8. 19.00 ++ Zelko, Rus in Purkat
PET 20. 8. 19.00 + Ivana Okorn, obl.
SOB 21. 8. 19.00 + Ivan Golob
NED 22. 8. 7.30 ++ Strletovi
10.00 – živi in ++ župljani
PON 23. 8. 19.00
TOR 24. 8. 19.00
SRE 25. 8. 19.00
ČET 26. 8. 19.00
PET 27. 8. 19.00 + Franc Drobnič SDB
SOB 28. 8. 19.00 + Matild Domić SDB, obl.
NED 29. 8. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 – na čast Mariji Pomočnici in Sv. Duhu za novo šolsko leto
PON 30. 8. 19.00
TOR 31. 8. 19.00
SRE 1. 9. 19.00

Vrh

ČET 2. 9. 19.00
PET 3. 9. 19.00 + Janez Pibernik, obl.
SOB 4. 9. 19.00 + Marija Mohar, ob r. d.
NED 5. 9. 7.30 ++ starši Žmuc in Kisilak
10.00 – živi in ++ župljani
PON 6. 9. 19.00
TOR 7. 9. 19.00
SRE 8. 9. 19.00 + Marija Juha, ob r. d. in godu in Ivan Juha
ČET 9. 9. 19.00

Gradišče

PET 10. 9. 19.00 + Anton, obl. in Ana Garvas
SOB 11. 9. 19.00
NED 12. 9. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Ana in Alojz Mehlin
PON 13. 9. 19.00
TOR 14. 9. 19.00 + Janez Adamič
SRE 15. 9. 19.00

Smrjene

++ starši Filej in Zupančič
ČET 16. 9. 19.00 + Anton, obl. in Marija Rebolj
PET 17. 9. 19.00 + Stane Okorn SDB
SOB 18. 9. 19.00
NED 19. 9. 7.30 ++ iz družine Perhaj
10.00 – živi in ++ župljani
PON 20. 9. 19.00
TOR 21. 9. 19.00
SRE 22. 9. 19.00

Vrh

ČET 23. 9. 19.00 + Mihaela Sket, ob r. d.
PET 24. 9. 19.00 + Jelka Marinšek, obl.
SOB 25. 9. 19.00
NED 26. 9. 7.30
10.00
PON 27. 9. 19.00 + Janez Podlipec, obl. (d. brat Vid z družino)
TOR 28. 9. 19.00
SRE 29. 9. 19.00
ČET 30. 9. 19.00
PET 1. 10. 19.00
SOB 2. 10. 19.00
NED 3. 10. 7.30
10.00
PON 4. 10. 19.00
TOR 5. 10. 19.00
SRE 6. 10. 19.00
ČET 7. 10. 19.00
PET 8. 10. 19.00 + Andrej Rigler, obl.
SOB 9. 10. 19.00 + Alojzij, obl. in Ana Miklič
NED 10. 10. 7.30
10.00
PON 11. 10. 19.00
TOR 12. 10. 19.00
SRE 13. 10. 19.00
ČET 14. 10. 19.00
PET 15. 10. 19.00 + Ana Garvas, obl.
SOB 16. 10. 19.00 + Frančiška Vesel, obl.
NED 17. 10. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + brat in starši Garvas
PON 18. 10. 19.00
TOR 19. 10. 19.00
SRE 20. 10. 19.00
ČET 21. 10. 19.00
PET 22. 10. 19.00
SOB 23. 10. 19.00
NED 24. 10. 7.30
10.00
PON 25. 10. 19.00
TOR 26. 10. 19.00
SRE 27. 10. 19.00
ČET 28. 10. 19.00
PET 29. 10. 19.00
SOB 30. 10. 19.00
NED 31. 10. 7.30
10.00
PON 1. 11. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Andreja Žužek
14.00 + Janez in Ema Tomažin
TOR 2. 11. 7.30
19.00
SRE 3. 11. 19.00
ČET 4. 11. 19.00
PET 5. 11. 19.00
SOB 6. 11. 19.00
NED 7. 11. 7.30
10.00
PON 8. 11. 19.00
TOR 9. 11. 19.00
SRE 10. 11. 19.00
ČET 11. 11. 19.00
PET 12. 11. 19.00
SOB 13. 11. 19.00
NED 14. 11. 7.30
10.00
PON 15. 11. 19.00
TOR 16. 11. 19.00
SRE 17. 11. 19.00
ČET 18. 11. 19.00
PET 19. 11. 19.00
SOB 20. 11. 19.00
NED 21. 11. 7.30
10.00
PON 22. 11. 19.00
TOR 23. 11. 19.00
SRE 24. 11. 19.00
ČET 25. 11. 19.00
PET 26. 11. 19.00
SOB 27. 11. 19.00
NED 28. 11. 7.30
10.00
PON 29. 11. 19.00
TOR 30. 11. 19.00
SRE 1. 12. 19.00
ČET 2. 12. 19.00
PET 3. 12. 19.00
SOB 4. 12. 19.00 + Andreja Žužek
NED 5. 12. 7.30
10.00
PON 6. 12. 19.00
TOR 7. 12. 19.00
SRE 8. 12. 19.00
ČET 9. 12. 19.00
PET 10. 12. 19.00
SOB 11. 12. 19.00
NED 12. 12. 7.30
10.00
PON 13. 12. 19.00
TOR 14. 12. 19.00 + Stane Novak, obl.
SRE 15. 12. 19.00
ČET 16. 12. 19.00
PET 17. 12. 19.00
SOB 18. 12. 19.00 + Marija Juha, obl.
NED 19. 12. 7.30
10.00
PON 20. 12. 19.00 ++ starši Sket, obl.
TOR 21. 12. 19.00
SRE 22. 12. 19.00 + Radovan Gorenc, obl. in Vida Terbovšek
ČET 23. 12. 19.00
PET 24. 12. 19.00 + Janez, Alojzija in Andreja Žužek
SOB 25. 12. 0.00
7.30
10.00
NED 26. 12. 7.30
10.00
PON 27. 12. 19.00
TOR 28. 12. 19.00
SRE 29. 12. 19.00
ČET 30. 12. 19.00
PET 31. 12. 19.00