Pod svobodnim soncem

SVETE MAŠE

NED 30. 10. 7.30 ++ iz družin Virant in Lovšin
10.00 – živi in ++ župljani
PON 31. 10. 19.00 ++ iz družin Tičar in Lipar
TOR 1. 11. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Andreja Žužek
14. 00 ++ župljani, sorodniki, prijatelji, znanci
SRE 2. 11. 7.30 ++ župljani, sorodniki, prijatelji, znanci
19.00 ++ Kramarjevi, Jakopinovi in Hrenovi
ČET 3. 11. 19.00 + Silvestra in Danijel Udovč
PET 4. 11. 19.00 ++ Ana in Stane Cimperman
SOB 5. 11. 19.00 + Marija Rebolj (d.d. Kramarjevi)
NED 6. 11.
10.00 – po namenu za družino Knez

– živi in ++ župljani

PON 7. 11. 19.00 + Frančiška in Jože Jakič
TOR 8. 11. 19.00 ++ iz družine Oselj
SRE 9. 11.

Smrjene

19.00 + Janez Kadunc (d. hči Breda)
ČET 10. 11. 19.00 ++ Marija in Anton Skuk

+ Anton Jakovac, obl.

PET 11. 11. 19.00 + Ivanka Šporar, obl.
SOB 12. 11. 19.00 ++ stari starši Jeršin – Volavšek
NED 13. 11. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Jurij Senegačnik
PON 14. 11. 19.00 ++ Adamičevi
TOR 15. 11. 19.00 – v zahvalo za obletnico zakona
SRE 16. 11. 19.00 – za zdravje vaščanov Gradišča
ČET 17. 11. 19.00 ++ Dobravčevi

– v zahvalo

PET 18. 11. 19.00 + Frančiška Šmuc
SOB 19. 11. 19.00 + Jože Lovšin, obl. in ++ iz družine
NED 20. 11. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 ++ Marija in Ivan Starc, obl.
PON 21. 11. 19.00 ++ sorodniki in pozabljene duše v vicah
TOR 22. 11. 19.00 – živi in ++ cerkveni pevci in organisti
SRE 23. 11. 19.00 + Marjan, obl. in starši Škulj
ČET 24. 11. 19.00 ++ sorodniki Vehovec
PET 25. 11. 19.00 ++ Frančiška in Viljem Vesel
SOB 26. 11. 19.00 + Janez Kadunc in mama Marija, v zahvalo in po namenu
NED 27. 11. 7.30 ++ iz družin Virant in Lovšin
10.00 – živi in ++ župljani
PON 28. 11. 19.00 + Radovan Kovačič, 7. dan

– v zahvalo za Božje varstvo pri delu

TOR 29. 11. 19.00 + Franc Drobnič SDB (d.d. župljani)
SRE 30. 11. 19.00 + Alojzij Kumše (d. družina Petrič)
ČET 1. 12. 19.00 + Ivan Golob (d.d. Gregorič, Vir pri Stični)
PET 2. 12. 19.00 – za poglobitev vere, upanja, ljubezni in razumevanje v družinah
SOB 3. 12. 19.00 + Ana in Ivan Kranjec
NED 4. 12. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Andreja Žužek
PON 5. 12. 19.00 + Marija Starc (d.d. otroci)
TOR 6. 12. 19.00 ++ Marija in Franc Glinšek
SRE 7. 12. 19.00
ČET 8. 12. 19.00 ++ Marija in Angel Kogoj
PET 9. 12. 19.00 ++ iz družin Oselj in Tičar
SOB 10. 12. 19.00 + Frančiška Štebljaj (d. Albin in Tončka Krnc)
NED 11. 12. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Niko in Dragica Padar
PON 12. 12. 19.00 + Rudi, obl. in starši Jeršin
TOR 13. 12. 19.00 + Stane Lunder, obl.
SRE 14. 12. 19.00 + Stane Novak, obl.
ČET 15. 12. 19.00 + Lojze Merc, obl.
PET 16. 12. 19.00 + Štefan Marinček, (r.d., dar brat Rojko)
SOB 17. 12. 19.00 + Franc Drobnič SDB (d.d. Kramarjevi, Smrjene)
NED 18. 12. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Marija Juha, obl.
PON 19. 12. 19.00 + Alojz, obl. in Stana Škulj
TOR 20. 12. 19.00 ++ starši Sket, obl.
SRE 21. 12. 19.00 + Radovan Kovačič, 30. dan
ČET 22. 12. 19.00 + Radovan Gorenc, obl. in Vida Terbovšek
PET 23. 12. 19.00 + Alojzij Kumše, ob r. d.
SOB 24. 12. 19.00 + Janez, Alojzija in Andreja Žužek
NED 25. 12. 0.00 + Ivana Lipar, obl.
7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Janez Kadunc (d. hčerka Breda)
PON 26. 12. 7.30 – ob godu (Štefka)
10.00 + Janez Kadunc (d. brat Mirko z družino)
TOR 27. 12. 19.00 + Janez Pibernik

– ob godu (Ivi)

SRE 28. 12. 19.00 – Bogu v zahvalo
ČET 29. 12. 19.00 + Silvestra in Danijel Udovč
PET 30. 12. 19.00 + Milena Jurkovič, obl.
SOB 31. 12. 19.00 – v zahvalo
NED 1. 1. 2023 7.30
10.00
PON 2. 1. 19.00