Pod svobodnim soncem

SVETE MAŠE

SRE 8. 7. 19.00

Gradišče

– poljska m. (Gradišče)
ČET 9. 7. 19.00 + Jože Jakič (d. Janez Adamič)
PET 10. 7. 19.00 + Janez Podlipec (d. žena Terezija)
SOB 11. 7. 19.00 – poljska m. (Želimlje)

+ Franc Kolenc, obl.

NED 12. 7. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Lucija in Janez Kikelj
PON 13. 7. 19.00 – poljska m. (Plesa)
TOR 14. 7. 19.00

Vrh

– poljska m. (Vrh)
SRE 15. 7. 19.00

Smrjene

– po namenu in za  + mamo Marijo Škrjanc
ČET 16. 7. 19.00 + Jurij in Jožica Senegačnik
PET 17. 7. 19.00 + Alojzija Virant in Andrej
SOB 18. 7. 19.00 + Marijan Omerzel
NED 19. 7. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + nadškof Alojz Uran
PON 20. 7. 19.00 + Pavle Trdan
TOR 21. 7. 19.00 + Alojzija Cankar, obl.
SRE 22. 7. 19.00

Gradišče

– poljska m. (Gradišče)
ČET 23. 7. 19.00 + Frančiška Jakič (d. Ančka Banjanac)
PET 24. 7. 19.00 + Ana in Ivan Kranjec
SOB 25. 7. 19.00 – poljska m. (Želimlje)
NED 26. 7. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Marijan Omerzel
PON 27. 7. 19.00 – po namenu
TOR 28. 7. 19.00 + Franc Glinšek (d. družina Šterbenc)
SRE 29. 7. 19.00

Vrh

+ Ivan Starc (d.d. vaščani Vrha)
ČET 30. 7. 19.00 ++ iz družin Virant in Lovšin
PET 31. 7. 19.00 + Jurij in Jožica Senegačnik
SOB 1. 8. 19.00 – po namenu
NED 2. 8. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Jože Jakič, obl.
PON 3. 8. 19.00 + Franc Petrič, obl.
TOR 4. 8. 19.00 + Angela Rebolj
SRE 5. 8. 19.00

Vrh

+ Jožica in Jože Ahlin
ČET 6. 8. 19.00 + Jožica, obl. in Franci Hrastnik
PET 7. 8. 19.00 – poljska m. (Skopačnik)
SOB 8. 8. 19.00 + Alojzija Žužek, obl.
NED 9. 8. 7.30 ++ iz družin Virant in Lovšin
10.00 – živi in ++ župljani
PON 10. 8. 19.00 ++ želimeljski talci
TOR 11. 8. 19.00

Vrh

– v zahvalo
SRE 12. 8. 19.00

Gradišče

– vsi umrli v nesrečah iz vasi Gradišče
ČET 13. 8. 19.00 + Jurij in Jožica Senegačnik
PET 14. 8. 19.00 – živi in ++ župljani
SOB 15. 8. 7.30 ++ starši in stari starši Jakopin
10.00 + Marija Rebolj (d. Mira Garvas)
NED 16. 8. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Frančiška Jakič, obl.
PON 17. 8. 19.00 – v zahvalo
TOR 18. 8. 19.00 + Jože Štefančič, obl.
SRE 19. 8. 19.00

Smrjene

+ Marija, ob r. d. in Jože Škrjanc
ČET 20.  8. 19.00 + Ivana Okorn, obl.
PET 21. 8. 19.00 + Frančiška in Viljem Vesel
SOB 22. 8. 19.00 ++ iz družin Virant in Lovšin
NED 23. 8. 7.30 ++ Strletovi
10.00 – živi in ++ župljani
PON 24. 8. 19.00 + Ljudmila Jamnik, obl.
TOR 25. 8. 19.00
SRE 26. 8. 19.00

Smrjene

+ Rudi Skube (d. Boža Škrjanec)
ČET 27. 8. 19.00 + Jelka Marinšek in Dušan Vasič
PET 28. 8. 19.00 – po namenu
SOB 29. 8. 19.00 + Andrej, obl. in Franc Hren
NED 30. 8. 7.30 – za zdravje
10.00 – živi in ++ župljani
PON 31. 8. 19.00
TOR 1. 9. 19.00

Smrjene

+ Jurij Kobe
SRE 2. 9. 19.00

Vrh

+ Jožefa Marinšek (d. Ivan Ahlin)
ČET 3. 9. 19.00 + Janez Pibernik
PET 4. 9. 19.00 ++ iz družine Jamnik (Turjak)
SOB 5. 9. 19.00 + Franc in Neža Perhaj
NED 6. 9. 7.30 + Milan Virant (d. brat Lojze z družino)
10.00 – živi in ++ župljani
PON 7. 9. 19.00
TOR 8. 9. 19.00
SRE 9. 9. 19.00

Gradišče

+ Janez Fink in njegovi starši
ČET 10. 9. 19.00
PET 11. 9. 19.00
SOB 12. 9. 19.00
NED 13. 9. 7.30 ++ starši Žmuc in Kisilak
10.00 – živi in ++ župljani
PON 14. 9. 19.00
TOR 15. 9. 19.00
SRE 16. 9. 19.00

Smrjene

ČET 17. 9. 19.00 + Anton, obl. in Marija Rebolj
PET 18. 9. 19.00 + Helena Gutnik in Jože Jeršin, ml.
SOB 19. 9. 19.00
NED 20. 9. 7.30
10.00
PON 21. 9. 19.00
TOR 22. 9. 19.00 + Mihaela Sket (ob r.d.)
SRE 23. 9. 19.00

Vrh

+ Milan Virant (d.d. Barbara in Miha)
ČET 24. 9. 19.00 + Jelka Marinšek, obl.
PET 25. 9. 19.00
SOB 26. 9. 19.00 + Janez Podlipec (d. sin Jani)
NED 27. 9. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 ++ starši in bratje Lunder, Franci Bobnar in Vida Lunder
PON 28. 9. 19.00 + Marija Rebolj
TOR 29. 9. 19.00
SRE 30. 9. 19.00

Vrh

ČET 1. 10. 19.00 + Ciril Gregorič (Žpk)
PET 2. 10. 19.00 + Andrej Rigler, obl.
SOB 3. 10. 19.00
NED 4. 10. 7.30
10.00
PON 5. 10. 19.00
TOR 6. 10. 19.00
SRE 7. 10. 19.00

Vrh

ČET 8. 10. 19.00
PET 9. 10. 19.00 + Andrej Virant, obl.
SOB 10. 10. 19.00
NED 11. 10. 7.30
10.00
PON 12. 10. 19.00
TOR 13. 10. 19.00 + Frančiška Vesel, obl.
SRE 14. 10. 19.00

Gradišče

ČET 15. 10. 19.00
PET 16. 10. 19.00
SOB 17. 10. 19.00
NED 18. 10. 7.30
10.00
PON 19. 10. 19.00
TOR 20. 10. 19.00
SRE 21. 10. 19.00

Smrjene

ČET 22. 10. 19.00
PET 23. 10. 19.00
SOB 24. 10. 19.00 + Janez Podlipec, obl.
NED 25. 10. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Ivica Novaković, obl.
PON 26. 10. 19.00
TOR 27. 10. 19.00
SRE 28. 10. 19.00

Smrjene

ČET 29. 10. 19.00
PET 30. 10. 19.00
SOB 31. 10. 19.00
NED 1. 11. 7.30 – živi in ++ župljani
10.00 + Andreja Žužek
14.00 + Janez in Ema Tomažin
PON 2. 11. 7.30
19.00 ++ Kramar, Jakopin in Hren
TOR 3. 11. 19.00
SRE 4. 11. 19.00
ČET 5. 11. 19.00
PET 6. 11. 19.00
SOB 7. 11. 19.00
NED 8. 11. 7.30
10.00
PON 9. 11. 19.00
TOR 10. 11. 19.00
SRE 11. 11. 19.00
ČET 12. 11. 19.00
PET 13. 11. 19.00
SOB 14. 11. 19.00 + Stane Novak
NED 15. 11. 7.30
10.00
PON 16. 11. 19.00
TOR 17. 11. 19.00 ++ Dobravčevi
SRE 18. 11. 19.00
ČET 19. 11. 19.00
PET 20. 11. 19.00
SOB 21. 11. 19.00
NED 22. 11. 7.30
10.00
PON 23. 11. 19.00
TOR 24. 11. 19.00
SRE 25. 11. 19.00
ČET 26. 11. 19.00
PET 27. 11. 19.00
SOB 28. 11. 19.00
NED 29. 11. 7.30 ++ starši Žmuc in Kisilak
10.00 – živi in ++ župljani
PON 30. 11. 19.00
TOR 1. 12. 19.00
SRE 2. 12. 19.00
ČET 3. 12. 19.00
PET 4. 12. 19.00 + Andreja Žužek
SOB 5. 12. 19.00
NED 6. 12. 7.30
10.00
PON 7. 12. 19.00
TOR 8. 12. 19.00
SRE 9. 12. 19.00
ČET 10. 12. 19.00
PET 11. 12. 19.00
SOB 12. 12. 19.00
NED 13. 12. 7.30
10.00
PON 14. 12. 19.00
TOR 15. 12. 19.00
SRE 16. 12. 19.00
ČET 17. 12. 19.00
PET 18. 12. 19.00 + Marija Juha, obl.
SOB 19. 12. 19.00
NED 20. 12. 7.30
10.00
PON 21. 12. 19.00 + Mihaela Sket, obl.
TOR 22. 12. 19.00 + Radovan Gorenc, obl. in Vida Terbovšek
SRE 23. 12. 19.00
ČET 24. 12. 19.00 + Janez, Alojzija in Andreja Žužek
PET 25. 12. 0.00
7.30
10.00
SOB 26. 12. 7.30
10.00
NED 27. 12. 7.30
10.00
PON 28. 12. 19.00
TOR 29. 12. 19.00
SRE 30. 12. 19.00
ČET 31. 12. 19.00