Pod svobodnim soncem

Verouk 2019/2020

Razpored verouka po dnevih in razredih v letu 2019/2020

Začetek verouka je 9. septembra 2019

PON 16.00

16.50

17.00

17.45

18.00

9. RAZRED

3. RAZRED

PREDŠOLSKI

7. RAZRED

1. RAZRED

TOR 16.00

16.45

16.50

17.45

17.45

8. RAZRED

2. RAZRED

6. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

SRE
ČET
PET 19.45 SREČANJE ZA MLADE

 

Katehisti

Franci Kramar: predšolski in 1. razred

Manca Cimperman: 2. in 4. razred

Župnik: 3., 5., 6., 7., 8. in 9. razred