Pod svobodnim soncem

Verouk 2019/2020

Razpored verouka po dnevih in razredih v letu 2019/2020 (popravljena, dokončna verzija)

Začetek verouka je 9. septembra 2019

RAZRED DAN URA
PREDŠ. PONEDELJEK 17.00
1. PONEDELJEK 18.00
2. TOREK 16.45
3. TOREK 16.50
4. TOREK 17.45
5. TOREK 17.45
6. PONEDELJEK 16.50
7. PONEDELJEK 17.45
8. TOREK 16.00
9. PONEDELJEK 16.00

Katehisti

Franci Kramar: predšolski in 1. razred

Manca Cimperman: 2. in 4. razred

Župnik: 3., 5., 6., 7., 8. in 9. razred

Prijavnica za vpis v predšolski verouk, v prvi razred ali v višje razrede, če bo otrok začel obiskovati verouk v naši župniji (če je prej verouk obiskoval drugje): prijavnica za verouk.

Cene veroučnih učbenikov:
Predšolski: delovni zvezek 2,00 eur
1. razred: delovni zvezek 10,00 eur
2. razred: delovni zvezek 10,00 eur
3. razred: delovni zvezek 10,00 eur
4. razred: potrebujejo samo navaden črtast zvezek
5. razred: izposoja knjige 2,00 eur, delovni zvezek 5,50 eur
6. razred: potrebujejo mali črtast zvezek
7. razred: potrebujejo mali črtast zvezek
8. razred: ne potrebujejo učbenika
9. razred: ne potrebujejo učbenika

Prispevek za katehezo
Družina za prvega otroka iz družine prispeva 30,00 eur, kot prispevek za ogrevanje in čiščenje veroučnih prostorov ter za kritje stroškov nakupa raznih pripomočkov za katehezo. Če bi bilo plačilo prispevka za družino preveliko finančno breme, naj se obrnejo na župnika.