Pod svobodnim soncem

Verouk 2021/2022

Razpored verouka po dnevih in razredih v letu 2021/2022

Začetek verouka je v ponedeljek, 6. septembra 2021

RAZRED DAN URA
PREDŠ. PONEDELJEK 17.00
1. PONEDELJEK 18.00
2. TOREK 18.00
3. TOREK 16.50
4. TOREK 17.45
5. TOREK 17.45
6. PONEDELJEK 16.50
7. PONEDELJEK 17.45
8. TOREK 16.00
9. PONEDELJEK 16.00

Katehisti

Franci Kramar: predšolski in 1. razred

Petra Giovani: 2. razred

Župnik: 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razred

Prijavnica za vpis v predšolski verouk, v prvi razred ali v višje razrede, če bo otrok začel obiskovati verouk v naši župniji (če je prej verouk obiskoval drugje): Prijavnica za verouk 2021-22.

Prispevek za katehezo
Družina za prvega otroka iz družine prispeva 30,00 eur, kot prispevek za ogrevanje in čiščenje veroučnih prostorov ter za kritje stroškov nakupa raznih pripomočkov za katehezo. Če bi bilo plačilo prispevka za družino preveliko finančno breme, naj se obrnejo na župnika.
Cene veroučnih učbenikov
Predšolski: delovni zvezek 2 EUR
1. razred: delovni zvezek 11,00 EUR
2. razred: delovni zvezek 11,00 EUR
3. razred: delovni zvezek 11,00 EUR
4. razred: velik črtast zvezek
5. razred: velik črtast zvezek
6. razred: velik črtast zvezek (lahko od lanskega leta)
7. razred: velik črtast zvezek (lahko od lanskega leta)
8. razred: velik črtast zvezek (lahko od lanskega leta)
9. razred: velik črtast zvezek (lahko od lanskega leta)