Pod svobodnim soncem

Verouk 2022/2023

Razpored verouka po dnevih in razredih v letu 2023/2024

Začetek verouka je v ponedeljek, 11. septembra 2023

RAZRED DAN URA
PREDŠ. PONEDELJEK 17.00
1. PONEDELJEK 17.00
2. PONEDELJEK 17.00
3. PONEDELJEK 17.00
4. TOREK 17.00
5. TOREK 17.00
6. TOREK 17.00
7. TOREK 17.00
8. PONEDELJEK 18.00
9. TOREK 18.00

Katehisti

Franci Kramar: predšolski in 1. razred

Katja Šmuc: 6. in 7. razred

Župnik: 2. in 3., 4. in 5., 8. in 9. razred

Prijavnica za vpis v predšolski verouk, v prvi razred ali v višje razrede, če bo otrok začel obiskovati verouk v naši župniji (če je prej verouk obiskoval drugje): Prijavnica za verouk 2022-23

Prispevek za katehezo
Družina za prvega otroka iz družine prispeva 30,00 eur, kot prispevek za ogrevanje in čiščenje veroučnih prostorov ter za kritje stroškov nakupa raznih pripomočkov za katehezo. Če bi bilo plačilo prispevka za družino preveliko finančno breme, naj se obrnejo na župnika.
Cene veroučnih učbenikov
Predšolski: delovni zvezek 3 EUR
1. razred: delovni zvezek 13,00 EUR
2. razred: delovni zvezek 13,00 EUR
3. razred: delovni zvezek 13,00 EUR
4. razred: delovni zvezek 15,00 EUR
5. razred: delovni zvezek 15,00 EUR
6. razred: zvezek, oz. dogovor pri verouku
7. razred: zvezek, oz. dogovor pri verouku
8. razred: zvezek
9. razred: zvezek